Terug naar homepage

De toekomst

Disclaimer

Een aantal gegevens die op deze website worden getoond, zijn door of namens de accountantskantoren ingevoerd op basis van “self assessment”. Self assessment houdt in dat de kantoren zelf hebben beoordeeld in hoeverre ze aan de genoemde maatregelen voldoen.

De kantoren zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en het actueel houden daarvan. De NBA heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de opgenomen resultaten en is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Het bovenstaande geldt niet voor de maatregelen die de NBA zelf implementeert en waarover de NBA – ook op basis van self assessment - rapporteert op de website.